„Communism Never Happened” / Ciprian Muresan, Mare Tralla, Adam Vackar i Piotr Kmita – w listopadzie w galerii Mieszkanie Gepperta

Otwarcie wystawy w ramach drugiej edycji „Sztuki po przejściach” – 17 listopada 2010 o godz. 19:00 w galerii Mieszkanie Gepperta, ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, Wrocław. W wystawie prace Cipriana Muresana (Rumunia), Mare Tralla (Estonia), Adama Vackara (Czechy) oraz Piotra Kmity (Polska).

Communism_Never_Happened


Tytuł tegorocznej wystawy w ramach „Sztuki po przejściach” jest jednocześnie tytułem jednej z prezentowanych prac. „Communism Never Happened” Cipriana Muresana to napis (obwieszczenie), którego poszczególne litery zostały wycięte ze starych płyt analogowych. Mógłby to być tytuł muzycznego albumu z dawnych lat lub rock’n’rollowego evergreena… Praca ta jest w istocie ironicznym i bardzo gorzkim zaprzeczeniem, które, w konsekwencji, neguje także kapitalizm jako system stojący w opozycji do komunizmu. Ponieważ nie zdarzył się komunizm, nie nastał także kapitalizm… Wbrew propagandzie „nowego” systemu rzeczywistość społeczno-polityczna w krajach byłego bloku wschodniego pozostaje nadal daleka od „demokratycznego ideału”.

Artyści: Mare Tralla z Estonii, Ciprian Muresan z Rumunii, Adam Vackar z Czech oraz Piotr Kmita z Polski podejmują bardzo różne wątki związane z tematem przemian społeczno-politycznych 1989 roku i ich konsekwencjami. Inteligentny i niemal okrutny w swojej prostocie komentarz Muresana do wolności wyboru sprowadzonej do możliwości „wybierania” między Pepsi i Coca-Colą splata się tutaj z ogólną refleksją Vackara na temat umowności systemów reprezentowanych przez skodyfikowane i pozornie trwałe systemy znaków, uwagami Mare Tralla o kobiecie i kobiecości poddawanych „ćwiczeniom” i modelunkom przez panujące realia (znowu: społeczno-polityczne) oraz żartobliwymi i trafnymi spostrzeżeniami Piotra Kmity o sytuacji artysty w warunkach „nowego konsumeryzmu”.

Kurator: Michał Bieniek

Wystawa będzie czynna od 18 listopada do 3 grudnia, od wtorku do piątku, w godz. 16.00-19.00.

Wstęp wolny.