Bondage / Maria Stożek i Szymon Wojtyła

wystawa

„Bondage”
Maria Stożek i Szymon Wojtyła
9.10.2015 – 24.10.2015
wernisaż: 9.10 godz. 19
Mieszkanie Gepperta

Reakcje jakie zachodzą pomiędzy dwoma osobami nie są zagadką dla współczesnej nauki. Biologia doszukuje się odpowiedzi w fenyloetyloaminie (pochodna metamfetaminy) – związku chemicznym odpowiedzialnym za uczucie euforii. Natomiast nauki ewolucyjne tłumaczą cały proces walką o przetrwanie i poszukiwaniami najlepszych genów. Jednak uczucie miłości jest tylko jedną z wielu relacji kierujących poczynaniami ludzi.
Proces powstawania więzi zachodzi w sferze pomiędzy, na poziomie niewidzialnej gołym okiem płaszczyzny dzielonej z otaczającym nas światem. Jej fundamentami są martwe wspomnienia stanowiące o niepowtarzalności każdej jednostki. Co dzieje się, kiedy dochodzi do spotkania dwóch osób i skrępowania ich autorytarności cielesno-mentalną siecią? Z czasem, więzy ulęgają poluzowaniu, a powstałą w ten sposób przestrzeń wypełnia coraz więcej wspólnego pyłu.
Wytwarzanie więzi nie jest tylko domeną człowieka a nawet organizmów żywych. O tworzeniu związków można już mówić na poziomie molekularnym czy też mechanicznych urządzeń, gdzie poszczególne części współpracując ze sobą, budują spójną całość. W takiej sytuacji, proces powstawania więzi można uznać za wielki, mityczny początek – komórkowy wybuch interfazy rozpoczynający łańcuch akcji-reakcji.
Maria Stożek i Szymon Wojtyła stworzą w Mieszkaniu Gepperta dwa laboratoria poświęcone badaniom nad historią relacji. Zaaranżowane na potrzeby wystawy sytuacje poruszą szereg problemów związanych z ciałami uwikłanymi we wszechświat więzi. Celem każdego eksperymentu są odpowiedzi. Nie wolno zapominać, że nad całością zawsze krąży widmo fiaska. Jak sugeruje tytuł wystawy – na końcu czeka spełnienie najskrytszych pragnień. Jednak nie wiemy czy będziemy w stanie zapłacić odpowiednią cenę za ich urzeczywistnienie.

kurator: Marcin Ludwin

projekt: Łukasz Paluch / AnoMalia art studio /
projekt: Łukasz Paluch / AnoMalia art studio /

Szymon Wojtyła (ur. 1990), absolwent wrocławskiej ASP Wydziału Malarstwa i Rzeźby. Twórca performanców, instalacji oraz wideo. Uczestnik wielu wystaw i projektów artystycznych w Polsce, Niemczech i Izraelu. Sztukę traktuje jako narzędzie do przełamania statusu quo w kontekście społecznym.

Maria Stożek (ur. 1989), absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Studentka kierunku Intermedia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje się sztuką przestrzenną, działaniami performatywnymi i wideo.

 

 

Mieszkanie Gepperta
Ul. Ofiar Oświęcimskich ½, Wrocław
galeria czynna: wtorki, czwartki i piątki od 16 do 19
domofon od podwórza