ARTIFAKE: wyniki

Gratulujemy polskim artystkom i artystom, którzy biorą udział w międzynarodowym projekcie ARTIFAKE dotyczącym szerzącej się dezinformacji i propagandy.

ARTIFAKE (Art Invades Fake) to transregionalny projekt realizowany w Polsce, Ukrainie i Armenii, którego celem jest promowanie świadomego odbioru przekazów medialnych i krytycznego podejścia do dezinformacji i fake newsów badając propagandę poprzez sztukę w przestrzeni publicznej.

Post-prawda, fake news, dezinformacja i manipulacja medialna to tylko niektóre z określeń używanych do opisania tego, co w gruncie rzeczy jest propagandą – wprowadzającymi w błąd informacjami wykorzystywanymi do celów politycznych i kształtowania określonego światopoglądu. Dzięki cyfrowym technologiom propaganda i dezinformacja nabrały globalnego charakteru, lecz ich wpływ jest najbardziej zgubny we wrażliwych kontekstach i regionach – krajach objętych konfliktem lub z niego wychodzących.

Jury w składzie: Michał Bieniek i Małgorzata Miśniakiewicz do realizacji zaproponowanych działań artystycznych z zakresu przeciwdziałania fake newsów i manipulacji w ramach projektu ARTIFAKE – sztuka przeciwko propagandzie wybrało:

  • Alicja Patanowska & Marcin Sawiński
  • Liliana Zeic
  • Paweł Kulczyński

Bardzo dziękujemy wszystkim artystkom i artystom, którzy wzięli udział w pierwszej części projektu.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego