ARTIFAKE: ART INVADES FAKES

Międzynarodowy projekt realizowany w Polsce, Ukrainie i Armenii dotyczący szerzącej się dezinformacji i propagandy.

ARTIFAKE (Art Invades Fakes) to transregionalny projekt realizowany w Polsce, Ukrainie i Armenii, którego celem jest promowanie świadomego odbioru przekazów medialnych i krytycznego podejścia do dezinformacji i fake newsów badając propagandę poprzez sztukę w przestrzeni publicznej.

Post-prawda, fake news, dezinformacja i manipulacja medialna to tylko niektóre z określeń używanych do opisania tego, co w gruncie rzeczy jest propagandą – wprowadzającymi w błąd informacjami wykorzystywanymi do celów politycznych i kształtowania określonego światopoglądu. Dzięki cyfrowym technologiom propaganda i dezinformacja nabrały globalnego charakteru, lecz ich wpływ jest najbardziej zgubny we wrażliwych kontekstach i regionach – krajach objętych konfliktem lub z niego wychodzących.

Ukraina i Armenia, jako państwa w momencie przejściowym, zmierzają podobną drogą oraz poddane są bezpośredniemu ostrzałowi rosyjskiej propagandy skierowanej w postsowiecką mentalność i wspólną, rosyjskojęzyczną przestrzeń medialną. Polska dzieli z nimi historię tzw. bloku wschodniego i obawy związane nie tylko z ekspansją rosyjskich wpływów w regionie, ale także z nasilaniem autorytarnych tendencji. Bazując na tak nakreślonych wspólnych kontekstach, zwracamy się ku funkcjonującej w przestrzeni publicznej sztuce współczesnej jako istotnemu polu namysłu nad mechanizmami i zjawiskiem propagandy.

15.08-15.10.2021

ART INVADES PROPAGANDA realizacje artystyczne w Polsce:

WROCŁAW

Liliana Zeic (Piskorska) | 04.10-10.10

Paweł Kulczyński | 01.09-15.10

ŻMIGRÓD

Alicja Patanowska i Marcin Sawińśki | TBA

www.artifake.org 

www.arttransparent.org

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Projekt ARTIFAKE realizowany jest przez Internews-Ukraina w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Reporterów Audiowizualnych (Armenia) i Fundacją Art Transparent (Polska) przy wsparciu finansowym Programu Kreatywna Europa, International Renaissance Foundation, Konrad-Adenauer-Stiftung, Ukrainian Cultural Foundation, Ambasady Królestwa Niderlandów oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu RP.

Paweł Kulczyński, 2+2=5 
01.09-15.10.2021 | Wyspa Tamka, Wrocław

Co poczulibyśmy słysząc absurdalną i celowo nieprawdziwą wiadomość rozpowszechnianą poprzez miejski system informacji dźwiękowej? Dyskomfort? Niepokój? A może poczucie satysfakcji, że niełatwo tobą manipulować? Instalacja ma na celu podważenie zaufania, którym ślepo obdarzamy wiadomości, które słyszymy, widzimy i czytamy.


fot. Alicja Kielan

więcej: tutaj
wydarzenie: tutaj

Gratulujemy polskim artystkom i artystom, którzy wezmą udział w międzynarodowym projekcie ARTIFAKE dotyczącym szerzącej się dezinformacji i propagandy.

więcej: tutaj

 

ARTIFAKE zaprasza artystów mieszkających w krajach organizacji partnerskich do podjęcia badań na temat zagadnienia propagandy (jej mechanizmów, narracji i konsekwencji) i konsumpcji informacji we współczesnym świecie. Program czerpie z doświadczeń organizacji partnerskich na polach zwalczania propagandy i społecznie zaangażowanej sztuki, dążąc do wypracowywania wspólnego, transnarodowego zrozumienia propagandy pośród zaproszonych artystek i artystów. Będą oni rozwijać koncepcje dzieł sztuki w przestrzeni publicznej traktujących o propagandzie i post-prawdzie, spośród których wybrane propozycje zostaną zrealizowana. 

Artystki i artyści chcący wziąć udział w kursie proszeni są o przesłanie zgłoszenia z dołączoną stroną internetową  (portfolio online) lub przesłanie portfolio w pliku PDF do 10MB na adres fundacja@arttransparent.org. Termin nadsyłania 18.02.2021r. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby posługujące się językiem angielskim.  10 uczestników zostanie wybranych przez fundację Art Transparent.

> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (ENG)

> OPEN CALL (ENG)

> REGULAMIN

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego