ARTIFAKE: ART INVADES FAKES

Międzynarodowy projekt realizowany w Polsce, Ukrainie i Armenii dotyczący szerzącej się dezinformacji i propagandy.

ARTIFAKE (Art Invades Fakes) to transregionalny projekt realizowany w Polsce, Ukrainie i Armenii, którego celem jest promowanie świadomego odbioru przekazów medialnych i krytycznego podejścia do dezinformacji i fake newsów badając propagandę poprzez sztukę w przestrzeni publicznej.

Post-prawda, fake news, dezinformacja i manipulacja medialna to tylko niektóre z określeń używanych do opisania tego, co w gruncie rzeczy jest propagandą – wprowadzającymi w błąd informacjami wykorzystywanymi do celów politycznych i kształtowania określonego światopoglądu. Dzięki cyfrowym technologiom propaganda i dezinformacja nabrały globalnego charakteru, lecz ich wpływ jest najbardziej zgubny we wrażliwych kontekstach i regionach – krajach objętych konfliktem lub z niego wychodzących.

Ukraina i Armenia, jako państwa w momencie przejściowym, zmierzają podobną drogą oraz poddane są bezpośredniemu ostrzałowi rosyjskiej propagandy skierowanej w postsowiecką mentalność i wspólną, rosyjskojęzyczną przestrzeń medialną. Polska dzieli z nimi historię tzw. bloku wschodniego i obawy związane nie tylko z ekspansją rosyjskich wpływów w regionie, ale także z nasilaniem autorytarnych tendencji. Bazując na tak nakreślonych wspólnych kontekstach, zwracamy się ku funkcjonującej w przestrzeni publicznej sztuce współczesnej jako istotnemu polu namysłu nad mechanizmami i zjawiskiem propagandy.

Prace ukazują zjawisko fałszywych informacji w szerszym społecznym i historycznym kontekście. Szczególnie istotna jest ich dostępność – wszystkie realizacje zostały zaplanowane w charakterystycznych punktach na mapie Wrocławia, eksponując sztukę współczesną i jej przekazy poza murami galerii.

15.08-15.10.2021

ART INVADES PROPAGANDA realizacje artystyczne w Polsce:

WROCŁAW

Liliana Zeic (Piskorska), Lato nadeszło dzisiaj całkowicie | 04.10-10.10

Paweł Kulczyński, 2+2 = 5 | 01.09-15.10

Alicja Patanowska i Marcin Sawińśki, FAKE NEWS. ARCHIWUM | 15.10-15.11

***

www.artifake.org 

www.arttransparent.org

12 października w galerii Mieszkanie Gepperta odbyło się spotkanie z udziałem artystów i kuratorów. W ramach wydarzeń towarzyszących odbędzie się także gra edukacyjna oraz warsztaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Projekt ARTIFAKE realizowany jest przez Internews-Ukraina w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Reporterów Audiowizualnych (Armenia) i Fundacją Art Transparent (Polska) przy wsparciu finansowym Programu Kreatywna Europa, International Renaissance Foundation, Konrad-Adenauer-Stiftung, Ukrainian Cultural Foundation, Ambasady Królestwa Niderlandów oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu RP.

Paweł Kulczyński, 2+2=5 
01.09-15.10.2021 | Wyspa Tamka, Wrocław

Co poczulibyśmy słysząc absurdalną i celowo nieprawdziwą wiadomość rozpowszechnianą poprzez miejski system informacji dźwiękowej? Dyskomfort? Niepokój? A może poczucie satysfakcji, że niełatwo tobą manipulować? Instalacja ma na celu podważenie zaufania, którym ślepo obdarzamy wiadomości, które słyszymy, widzimy i czytamy.


fot. Alicja Kielan

więcej: tutaj
wydarzenie: tutaj

***

Liliana Zeic, Lato nadeszło dzisiaj całkowicie
4-10.10.2021 | Iglica, Hala Stulecia, Wrocław

Przemiana Iglicy w osobliwe drzewko majowe staje się trzonem cyklu rytuałów poświęconych kobietom i osobom niebinarnym, które były lub są dotknięte przez fake news, celową dezinformację i propagandę. Iglica pełniąc rolę axis mundi – czyli osi świata łączącej płaszczyznę ziemską i niebiańską – w projekcie Zeic jest centralnym punktem rytuałów prowadzonych z różnych miejsc Europy w intencji konkretnych osób.


fot. Małgorzata Kujda

więcej: tutaj
wydarzenie: tutaj 

***

Alicja Patanowska i Marcin Sawiński, „FAKE NEWS. ARCHIWUM”
15.10.2021 | Concordia Design, Wrocław

Ruchoma rzeźba kolektywu artystyczno-naukowego to w istocie pozbawiona obudowy drukarka przemysłowa o wysokości ok. 1 metra. Mechanizm drukuje na oczach widza zweryfikowane fake newsy, na bieżąco wyszukiwane w sieci przez specjalnie zaprogramowany komputer.


fot. Małgorzata Kujda

więcej: tutaj
wydarzenie: tutaj

Gratulujemy polskim artystkom i artystom, którzy wezmą udział w międzynarodowym projekcie ARTIFAKE dotyczącym szerzącej się dezinformacji i propagandy.

więcej: tutaj

 

ARTIFAKE zaprasza artystów mieszkających w krajach organizacji partnerskich do podjęcia badań na temat zagadnienia propagandy (jej mechanizmów, narracji i konsekwencji) i konsumpcji informacji we