Archiwum Przeglądu Sztuki SURVIVAL

Prezentujemy wirtualne archiwum Przeglądu Sztuki SURVIVAL.

Blisko tysiąc zrealizowanych prac artystycznych, kilkanaście lokalizacji i wielość nawarstwiających się kontekstów to powody dla których od lat pracujemy nad udostępnieniem szerokiej publiczności archiwum Przeglądu Sztuki SURVIVAL.

Archiwum pod adresem http://archiwum.survival.art.pl gromadzi dokumentację fotograficzną prac artystycznych zrealizowanych w jego ramach w ostatnich kilkunastu latach – od powstania Przeglądu w 2003 roku. Prezentuje także towarzyszące kolejnym edycjom SURVIVALU teksty, omówienia, katalogi, gromadzi identyfikację wizualną, a także ukazuje miejsca, w których zrealizowane zostały kolejne edycje. Opowiada tym samym historię wydarzenia prezentującego współczesna sztukę w nieoczywistym otoczeniu, które, zmieniając się z roku na rok, stawało i staje się wciąż inspiracją dla artystów i kuratorów.


Archiwum to opowieść o Wrocławiu: jego przeszłości, architektonicznych „reliktach”, ich przemianach i możliwej przyszłości. To także zapis przemian już zaistniałych lub wciąż następujących. Wreszcie szansa doświadczania Wrocławia utrwalonego w pewnej konkretnej chwili – dziś już nieuchwytnej.

Archiwum Przeglądu Sztuki SURVIVAL jest współfinansowane przez Gminę Wrocław.