ARCHIWUM FUNDACJI ART TRANSPARENT

Przez 17 lat funkcjonowania na wrocławskiej scenie kulturalnej i aktywnie prowadzonej działalności artystycznej w archiwum Fundacji udało się zgromadzić pokaźny materiał opisujący i dokumentujący szereg wybitnych wystaw i akcji artystycznych, zarówno tych organizowanych w przestrzeni publicznej jak i tych organizowanych w zamkniętych przestrzeniach wystawienniczych.

Opracowania wymaga w szczególności dokumentacja dotycząca Przeglądu Sztuki SURVIVAL – pierwszego w Polsce i obecnie jednego z najważniejszych wydarzeń artystycznych w przestrzeni publicznej w kraju. Historia Przeglądu jest szczególnie ważna nie tylko dla historii sztuki wrocławskiej, ale i ogólnopolskiej. W ramach 16 już edycji Przeglądu udało się wyprodukować i zaprezentować prace kilkuset artystów z całej Polski oraz z zagranicy. Wielu z tych artystów, których twórczość dziś cieszy się uznaniem nie tylko we Wrocławiu ale i w Polsce, debiutowało właśnie podczas Przeglądu.

Z kolei wiele prac pokazywanych na SURVIVALu dziś już niestety nie istnieje w fizycznej postaci, a jedynie w postaci dokumentacji fotograficznej lub dokumentacji wideo.

Podobnie dzieje się w przypadku archiwum galerii Mieszkanie Gepperta. I w tym wypadku udało się zgromadzić pokaźny materiał prezentujący i opisujący szereg wystaw wybitnych twórców i działań o charakterze artystyczno-edukacyjnym, jakie miały miejsce w galerii Mieszkanie Gepperta.

Wydaje nam się szczególnie ważne, by móc prezentować archiwum Fundacji szerszej publiczności, przybliżając tym samym odbiorcy historię sztuki współczesnej związanej z naszym miastem. Dlatego w 2017 roku rozpoczęliśmy opracowanie materiałów (tj. zdjęcia, nagrania audio i wideo, teksty, katalogi) zbieranych przez nas w ostatnich latach. Wymagają one w pierwszej kolejności systematycznego opracowania: uporządkowania, opisania, edycji i redakcji.

Przez najbliższe lata będziemy udostępniać poszczególne elementy naszego Archiwum odbiorcom, zarówno poprzez nowobudowane Archiwum Cyfrowe, jak i działania programowe w Mieszkaniu Gepperta.

Opracowanie dokumentacji – Dominika Sośnicka
Projekt Archiwum Cyfrowego Przeglądu Sztuki SURVIVAL – Michał Szota
Koordynacja – Małgorzata Sobolewska
Nadzór merytoryczny – Michał Bieniek
Wsparcie – Karolina Bieniek