Obraz zniszczeń

wystawa Anny Kołodziejczyk

„Obraz zniszczeń”
Anna Kołodziejczyk

projekt graficzny: Łukasz Paluch / AnoMalia art studio

Seria obrazów zatytułowana „Obraz zniszczeń” odwołuje się do procesu degradacji dokonującego się w tkance architektonicznej i urbanistycznej zarówno w sposób naturalny, jak również na skutek gwałtownych aktów destrukcji, spowodowanych m.in. działaniami wojennymi.

Inspirację dla obrazów stanowią archiwalne ujęcia dokumentujące skalę różnorodnych zniszczeń, które, mimo wstrząsających treści, nie są pozbawione piękna. W tym sensie cykl „Obraz zniszczeń” stanowi studium piękna, które zawiera się także w obrazach tragicznych wydarzeń i katastrof.
Malarskie ujęcia budynków to jednak nie zwykła, fasadowa prezentacja architektury. Zamysł cyklu polega na sprowadzeniu przedstawianych form do serii abstrakcyjnych ujęć, zatrzymanych w momencie przybierania pozornie ostatecznej wersji wyglądu. Zabieg ten ujawnia stan potencjalny wyobrażonego obiektu, który może bez trudu zmienić się w coś zupełnie innego. Ideowym punktem wyjścia malarskiej serii jest zatem potraktowanie ruiny jako stanu wyrażającego dążenie w przeciwnych kierunkach: ku pełni i ku całkowitemu rozpadowi.
Moje malarstwo, geometryczne i w jakimś sensie dedykowane linearności architektury, interpretuje motyw zniszczenia na poziomie symbolicznym. Formalną budowę moich obrazów mogłabym określić jako rodzaj powtórzenia kontrowersyjnego „rysunku” zrujnowanych form, które powstały w tragicznych okolicznościach. Studium budynków uchwyconych w punkcie krytycznym procesu zniszczenia, ukazuje także ich konstrukcyjny wymiar, akcentując metaforyczną, domyślną i transparentną powierzchnię styku wnętrza z zewnętrzem.

Anna Kołodziejczyk

 

Anna Kołodziejczyk (ur. 1979 w Krakowie)

W latach 1999-2005 studiowała na Wydziale Malarstwa i Rzeźby krakowskiej i wrocławskiej ASP. Laureatka kilku nagród, m.in. Nagrody Prezydenta Wrocławia w Krajowym Konkursie Malarstwa im. Eugeniusza Gepperta 2007, Grand Prix Samsung Art Master 2004; III miejsca w konkursie Samsung Art Master 2005. Od 2005 roku pracuje jako asystentka w Katedrze Malarstwa Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Członkini Fundacji Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT. Od 2008 roku kuratorka Przeglądu Sztuki SURVIVAL. Laureatka kulturalnej nagrody Gazety Wyborczej WARTO 2010. Swoje prace realizuje głównie w technice malarstwa, fotografii i kolażu.

 

fot. Łukasz Paluch

 

18.10. – 02.11. 2012

Mieszkanie Gepperta

ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, Wrocław