Akademia działań na rzecz zmian społecznych przez artywizm 2024

Nabór do 14-dniowego międzynarodowego szkolenia, żeby rozwinąć umiejętności zawodowe w obszarze edukacji młodzieży, działań społecznych i kreatywnych. Deadline: 26.05.2024.

  • Pracujesz/studiujesz w sektorze społecznym lub edukacyjnym?
  • Pracujesz/studiujesz ze społecznościami marginalizowanym/niezależnymi?
  • Chcesz nauczyć się nowych technik od międzynarodowych ekspertów, aby poprawić swoje umiejętności?

Akademia działań na rzecz zmiany społecznej skupiająca się na artywiźmie to 14-dniowe międzynarodowe szkolenie, którego celem jest rozwijanie umiejętności profesjonalistów pracujących w dziedzinie edukacji młodzieży, praktyk społecznych i kreatywnych.

Akademia odbędzie się w Budapeszcie w dniach 1-16 lipca 2024. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas całego pobytu w Budapeszcie.

Profesjonalne warsztaty oparte są na wrażliwych społecznie metodach teatralnych.

> Jeśli chcesz wziąć udział, kliknij w formularz zgłoszeniowy

Podczas programu uzyskasz wgląd w unikalne połączenie społecznie zaangażowanych technik artystycznych opracowanych przez ekspertów przez lata praktyki i nauczania w dziedzinie sztuki zaangażowanej społecznie.

Zastanowimy się nad obecnymi zmianami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi. Stworzymy bezpieczne miejsce do przetwarzania naszych uczuć, myśli i doświadczeń związanych z tymi tematami. Poprzez sztukę i artyzm stworzymy narzędzie do wyrażania siebie i stania się aktywnymi, świadomymi uczestnikami zmian w naszych społecznościach.

Program obejmuje trzy główne tematy:

  • społeczeństwa inkluzywne,
  • równość wszystkich płci,
  • ochrona środowiska i sztuka.

Głównym, spajającym tematem jest artivism, tzn. to jak ludzie mogą angażować się w sztukę i jak sztuka może stać się narzędziem zmiany społecznej.

Podczas dwutygodniowego programu poznasz:

  • świat teatru, działający w kameralnym formacie teatru lalkowego, który może być wystawiany w szczególnie małych przestrzeniach, nawet w salonach.
  • sposób pracy z narzędziami artystycznymi i to jak pomagać kobietom i młodym dziewczętom, które cierpią z powodu dyskryminacji.
  • sposób współpracy ze społecznościami, a nawet instytucjami edukacyjnymi, wykorzystując narzędzia teatru edukacji ekologicznej.

Poza tym dowiesz się jak zainicjować dialog międzykulturowy i międzysektorowy w społeczeństwie, zachęcając młodych ludzi do kreatywności poprzez edukację artystyczną, produkcję treści kulturalnych i poprawę polityki publicznej w strefi kultury i młodzieży.

Struktura programu opiera się na warsztatach, dzięki czemu uczestnicy mogą nie tylko uczyć się teorii, ale także eksperymentować i wypróbowywać praktyczne umiejętności i techniki.

W trakcie Akademii nie tylko poszerzysz swoje umiejętności zawodowe, ale także poznasz innych ekspertów, a tym samym staniesz się częścią szerokiej, wspierającej sieci zawodowej.

Ważne informacje:

Językiem Akademii jest angielski.
Program odbywa się w Budapeszcie (przedmieście) na Węgrzech w dniach 1-16 lipca 2024 r.

 

 

Pod koniec czerwca: Sesja informacyjna online na temat programu

Szkolenie letnie: (01-16 lipca, Budapeszt) Zapoznasz się z artywizmowymi projektami (PL, CZ, SK, HU)
Zobaczysz prezentacje uczestników z minionej edycji, którzy zrealizowali swoje lokalne projekty pilotażowe.

Po szkoleniu, lipiec-sierpień: Aplikacje na swoje projekty pilotażowe
Możesz napisać aplikację ze swoim pomysłem na projekt pilotażowy, korzystając z tego, czego nauczyłeś się na szkoleniu. Możesz skorzystać ze wsparcia osób mentorskich, jeśli będziesz mieć taką potrzebę. Uczestnicy muszą wybrać lokalną organizację, z którą będą współpracować przy realizacji.

Sierpień – Ewaluacja: Z nadesłanych pomysłów na pilotaż wybierzemy najciekawszy z każdego kraju, który będzie realizowany przez uczestników po Akademii z mentoringowym wsparciem organizacji partnerskich i wsparciem finansowym (do 1000 € dla każdego kraju) przez Fundusz Wyszehradzki.

Jesień (wrzesień-listopad): Realizacja

Koniec listopada/grudnia: Konferencja zamykająca (online)
Projekt zakończy się konferencją, na której realizatorzy pomysłów zaprezentują swoją pracę.

 

Każda osoba, która weźmie udział w Akademii będzie mogła złożyć swój projekt pilotażowy, który będzie mogła zrealizować w swoim kraju. Projekt powinien opierać się na metodzie aktywizmu i nawiązywać do jednego z trzech tematów Akademii. Osoby mentorskie będą służyć Ci radą i wsparciem podczas wymyślania, a później realizacji projektu. Projekt pilotażowy musi zakładać współpracę z lokalną organizacją, która weźmie projekt pod swoje skrzydła.

W sierpniu nastąpi wybór projektów (po jednym z każdego kraju), które będą realizowane przez uczestników po Akademii z mentoringowym wsparciem organizacji partnerskich i wsparciem finansowym (do 1000 € dla każdego kraju) przez Fundusz Wyszehradzki. Realizacja projektów przewidziana jest do końca listopada.

Jak to wyglądało w ramach minionej edycji

W ramach ubiegłorocznej Akademii powstał zin Najqueerowsza potrzeba zabawy, który można pobrać tutaj.

“Najqueerowsza potrzeba zabawy” to wytwór wyobraźni. Publikacja dokumentuje potrzeby queerowej młodzieży, które nie wynikają z frustracji, które nie są smutnymi westchnieniami jakie życie mogłoby być. To wynikający z realnej potrzeby odczuwania przyjemności poemat o pojmowaniu świata, odbieraniu go we wszystkich jego kolorach, fantazjowaniu o nim i smakowaniu go na własnych zasadach. O byciu z innymi, spędzaniu wspólnie czasu, śmianiu się i dzieleniu doświadczeń. Tego nam właśnie potrzeba. Najbardziej potrzebujemy zabawy.

 

Na zgłoszenia czekamy do 26.05.2024

Formularz

Organizatorka:
Pro Progressione (HU)

Lider artystyczny:
Uros Mladenovic (SR)

Organizacje partnerskie:
Art Transparent (PL)
Dafa Puppet Theatre (CZ)
Creative Industry Košice (SK)
Teleport Theatre and Assotiation Kulturanova (SB)

Partnerstwa:
Sztuka i kultura na rzecz włączenia społecznego – Dafa Puppet Theatre (CZ)
Sztuka i kultura przyczyniające się do równości płci –  Raíces de Coriander (ES)
Sztuka i kultura na rzecz świadomości ekologicznej – Companhia Teatro de Gato Escaldado (PT)

 

 

/Na zdjęciu perfo “Night Club Euforia” kolektywu KWAS (19. SURVIVAL), fot. Andrzej Sieńskowski