20! PUBLIKACJA JUBILEUSZOWA

Przeczytaj okolicznościową e-publikację – zbiór wywiadów poświęconych historii Przeglądu Sztuki SURVIVAL.

Niniejsza książka towarzyszy dwudziestej, jubileuszowej edycji wrocławskiego Przeglądu Sztuki SURVIVAL —obecnie największego i najstarszego, nieprzerwanie funkcjonującego festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce.

20! PUBLIKACJA JUBILEUSZOWA

Nieprzypadkowo składa się więc na nią właśnie dwadzieścia rozmów przybliżających historię przeglądu, a co za tym idzie, także historię sztuki w przestrzeni publicznej ostatnich dziesięcioleci w naszym kraju w ogólności. W rozmowach, do których na równych prawach zaproszeni zostali wojewoda, rektorzy uczelni, kuratorzy, artyści, szefowie rozmaitych instytucji, producent, montażysta, aktywiści oraz wolontariusze, Beata Kwiatkowska, dziennikarka radiowa i artystka dźwiękowapyta o strategie prezentowania sztuki poza tradycyjnymi instytucjami wystawienniczymi, ale także o różne formy jej odbioru i bardzo subiektywne perspektywy.

To, co przede wszystkim wyłania się z wywiadów, to skala i złożoność procesów negocjacji niezbędnych, by podobne wydarzenia w ogóle mogły zaistnieć. Dlatego książka ta jest być może pierwszym krokiem do stworzenia swoistego kompendium przydatnego przy projektowaniu podobnych działań w przyszłości.

redakcja
Michał Bieniek
autorka wywiadów
Beata Kwiatkowska
korekta
Anna Gądek
tłumaczenie
Karol Waniek
projekt graficzny
Joanna Jopkiewicz, Grupa Projektor
fotografie
Archiwum Fundacji ART TRANSPARENT
koordynacja
Paweł Rogowski, Karolina Bieniek
© Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej 2022

wydawca katalogu
Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, 50-069 Wrocław
fundacja@arttransparent.org
http://www.arttransparent.org