15% abstrakcji. Alfons Mazurkiewicz i Anna Raczyńska

15% abstrakcji to cykl wystaw, który zaprasza młodych, związanych z Wrocławiem artystów do zapoznania się z twórczością nestorów lokalnej sceny artystycznej – zwłaszcza tych współtworzących niegdyś tak zwaną Grupę Wrocławską – i wejścia z nią w dialog.

Twórczość Alfonsa Mazurkiewicza pozostawała w duchu abstrakcjonizmu, który wyewoluował z fascynacji naturą, pejzażem, nierzadko także z inspiracji ludzką postacią – czego dowody znajdujemy na wystawie.

Prace Anny Raczyńskiej – obiekty i instalacje – wchodzą w dialog z tradycją, ówczesne rozwiązania przekładając nie tylko na współczesny język wizualny, ale także na dzisiejsze rozumienie uniwersalnych, zdawałoby się, tematów i inspiracji.

Stąd też w propozycji Raczyńskiej ważną rolę odgrywa termin „ecoanxiety”. Tak zwany „lęk klimatyczny”. To zjawisko opisane po raz pierwszy w 2011 roku, które rozprzestrzenia się na wielką skalę, wywołując u wielu stres i depresję, pogłębiające się wraz ze wzrostem świadomości społeczeństw na temat zmian środowiskowych. Tak więc Raczyńska, nieco ironizując, tradycyjne odniesienia do natury tłumaczy na język współczesnych lęków, miast pozostawiać je jedynie w sferze pewnej oswojonej już w kulturze i sztuce nostalgii czy jedynie pretekstu do formalnych i kompozycyjnych rozważań.