GETTING CLOSER...

Bartek Lis / Inny, nie obcy
3 września 2010 (piątek), godz.18:00 / Galeria Mieszkanie Gepperta.

Naszym obowiązkiem jest nagłaśnianie głosów wykluczonych z głównego nurtu. Czy to ze względu na swoją fizyczną i psychiczną niepełnosprawność, ubóstwo, defaworyzowaną płciowość, nie rozpoznawaną za prawowitą seksualność czy każdą inną odmienność, która nie zyskuje akceptacji większości. Wsłuchajmy się w ich opowieści, a w tych narracjach starajmy się odszukiwać siebie. Jeśli szeroko otworzymy oczy i nastawimy uszu na pewno znajdziemy. Owo zbliżanie, jest długim procesem szukania w Innym bliźniego (czyli krewnego), włączania do kultury ludzi wolnych, wolności Innych się nie lękających, uznających, że nie istnieje tylko jeden – nasz, lecz wiele, tak samo słusznych, kodeksów etycznych. Bez oddania Innym tych zawłaszczonych przez dyskurs dominujący wartości, niemożliwe jest zbliżenie i rozpoznanie w Innym siebie i Innego w sobie.”

Anna Wiatr / Nie(pełno)sprawność nie istnieje
10 września 2010 (piątek), godz. 18:00 / Galeria Mieszkanie Gepperta.

Mój wykład przyjmie formę ‘bardzo krótkiego wprowadzenia’ do  niepełnosprawności W jego trakcie zajmę się nie(pełno)sprawnością jako kategorią niejednoznaczną i złożoną (oznaczają stan, wynikający  z różnych schorzeń i posiadającą wiele stopni, a także rozmaicie odczuwaną i rozumianą). Moja prezentacja dotyczyć będzie m.in. różnych rodzajów nie(pełno)sprawności, a także społecznych sposobów ich wytwarzania. Poruszę również interesującą kwestię nazw: chodzi o samą ‘nie(pełno)sprawność’, ale i o to, jak określa się jej ‘nosicieli’ (zastanowię się nad tym, co oznacza przejście od używania słowa ‘kaleka’, następnie określeń ‘niepełnosprawny/niepełnosprawna, na stosowaniu słowa  „osoba z niepełnosprawnościami” kończąc (?)).

W trakcie mojego wystąpienia zadam pytania dotyczące zasadności używania zarówno kategorii ‘nie(pełno)sprawności’, jak i dziwnego tworu, na którym ta kategoria została zbudowana, czy ‘(pełno)sprawności’.

Spotkanie z Anną Grodzką, prezeską Fundacji Transfuzja
7 października 2010 (czwartek), godz. 18:00 / Galeria Mieszkanie Gepperta

Plan spotkania:
– historia Anny Grodzkiej, prezeski Fundacji Transfuzja,  opowieść o poszukiwaniu swojego prawdziwego „ja”.

-przedstawienie problematyki walki o prawa osób transseksualnych, jako elementu szerszego zagadnienia „seksualnego obywatelstwa”.
Walka o prawa i wolności osobiste nie kończy się na prawach gejów i lesbijek do małżeństw, literka „T” w skrócie LGBTQ do czegoś zobowiązuje.

– pytania z publiczności i dyskusja.

Prowadzenie: Bartek Lis

Grzegorz Stępniak / Wydostać się z historii
8 października 2010 (piątek), godz. 18:00 / Galeria Mieszkanie Gepperta

Wykład będzie próbą ukazania performatywnego charakteru historii, w której mainstremowej wersji nie ma miejsca na wszelkie odstępstwa od powszechnie przyjętych i akceptowalnych norm społecznych i kulturowych. Wykorzystując nowohistoryczne koncepcje (chociażby Haydena White’a czy Stephena Greenblatta), prowadzący poda w wątpliwość przeźroczystość i obiektywność Historii, pojętej jako siatka dyskursów i figur narracyjnych oraz postara się ukazać jej ideologiczny charakter. Jednocześnie, wykład będzie koncentrował się wokół mechanizmów wykluczania z historii jednostek dyskryminowanych ze względu na szeroko pojętą inność – rasową, seksualną i etniczną.