Paths to Interpretation

Paths to Interpretation is the title of a project prepared by the Art Transparent Foundation as part of a series of initiatives marking the 50th anniversary of the famed Wrocław ‘70 Visual Arts Symposium.

Four artists associated with Wrocław – Barbara Kozłowska, Anna Kołodziejczyk, Alex Urban and Ewa Zwarycz – take up the subject of loneliness. Kozłowska’s work, prepared for the Wrocław ’70 Symposium, did not materialise until 2016, when the monumental, blue sculpture was finally erected in the Popowicki Park. Inspired by this extraordinary work, Kołodziejczyk, Urban and Zwarycz also addressed the personal experience of isolation caused by the coronavirus pandemic – both from a purely subjective, emotional perspective and as a broader psychological and philosophical reflection. The monotonous passage of time, attempts to find one’s place in the necessarily fluid virtual reality, or simply panic attacks – these are some of the chapters of a peculiar diary of the last few months.

artists:

Anna Kołodziejczyk # loneliness #

Barbara Kozłowska Spatial Interpretation of Stanisław Dróżdż’s Structural Poetry “Loneliness”

Alex Urban Blue Monday

Ewa Zwarycz Layering

curators: Karolina Bieniek and Michał Bieniek

photographic documentation of the Spatial Interpretation of Stanisław Dróżdż’s Structural Poetry “Loneliness”: Małgorzata Kujda

graphic design: Grupa Projektor

organiser: Art Transparent Foundation, Strefa Kultury Wrocław

Facebook: event

Już 15 czerwca Uliczna Galeria Szewska Pasja wypełni się fotografiami prac trzech współczesnych wrocławskich artystek: Anny Kołodziejczyk, Alex Urban i Ewy Zwarycz. Wystawa Ścieżki do interpretacji nawiązuje do wybitnych twórców: Stanisława Dróżdża i Barbary Kozłowskiej. To także opowieść o osobistym doświadczaniu odosobnienia w czasach pandemii. Zdjęcia prac oglądać będzie można do końca czerwca. 

Ścieżki do interpretacji to projekt Fundacji Art Transparent w ramach szeregu inicjatyw realizowanych przez wrocławskie instytucje i organizacje kultury w związku z przypadającą w 2020 r. 50. rocznicą słynnego Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70.

W 2016 r. Art Transparent, włączając się w obchody Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, przeprowadziła szeroko zakrojony projekt Stanisław Dróżdż. Ścieżki tekstu, poświęcony twórczości słynnego wrocławskiego poety i twórcy konceptualnego. Jego zwieńczeniem była realizacja rzeźbiarskiego dzieła Barbary Kozłowskiej zatytułowanego Interpretacja przestrzenna poezji strukturalnej Stanisława Dróżdża „Samotność”. Zamysł artystki był konsekwencją przestrzennego opracowania w 1970 r. poetyckiego tekstu Dróżdża.

Jak większość propozycji nadesłanych na Sympozjum ’70, Samotność nie doczekała się w tamtym czasie realizacji – aż do roku 2016, kiedy to monumentalna, błękitna rzeźba stanęła we wrocławskim parku Popowickim.

Ścieżki do interpretacji, poprzez fotograficzną dokumentację, przywołują dzieło istniejące w swoistej izolacji odległego od centrum parku. Przypominają tym samym postaci dwojga wybitnych, związanych przez dziesięciolecia z naszym miastem artystów: Stanisława Dróżdża i Barbary Kozłowskiej. Jednocześnie, zważywszy na szczególny czas pandemii i wynikającej stąd konieczności pozostawania w faktycznej izolacji każdego z nas w ostatnich miesiącach, opowiadają o osobistym doświadczaniu odosobnienia w pracach trzech współczesnych wrocławskich artystek: Anny Kołodziejczyk, Alex Urban i Ewy Zwarycz.

Zdjęcia prac będzie można oglądać od 15 do 30 czerwca w Ulicznej Galerii Szewska Pasja we Wrocławiu, zaś ich oryginały zobaczymy jesienią tego roku w ramach wystawy w Mieszkaniu Gepperta.

Ścieżki do interpretacji

Artystki:

Anna Kołodziejczyk #samotność#

Barbara Kozłowska Interpretacja przestrzenna poezji strukturalnej Stanisława Dróżdża „Samotność”

Alex Urban Blue Monday

Ewa Zwarycz Nawarstwienie

Kuratorzy: Karolina Bieniek i Michał Bieniek

Dokumentacja fotograficzna rzeźby Interpretacja przestrzenna poezji strukturalnej Stanisława Dróżdża „Samotność”: Małgorzata Kujda

Opracowanie graficzne: Grupa Projektor

Organizator: Fundacja Art Transparent, Strefa Kultury Wrocław

Wydarzenie: Facebook

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury