AKTYWNA POEZJA

Sympozjum: „Polska sztuka w przestrzeni publicznej” / 6 grudnia 2012, Courtauld Institute of Art, Londyn, Wielka Brytania

Sympozjum towarzyszy wystawie „Poezja Aktywna: Szkic do przemian sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce”, która odbędzie się w Shoreditch Town Hall w Grudniu 2012. Wystawa bada zmiany metod i postaw artystycznych od późnych lat sześćdziesiątych do współczesności odnosząc się do przemian społeczno-politycznych.

Wystawa skupia się na przeniesieniu przez artystów uwagi z tak zwanej „drugiej” publiczności (tj. publiczności przygotowanej do odbioru sztuki, odwiedzającej galerie i konfrontowanej w nich z dokumentacją artystycznych działań w przestrzeni publicznej) na „pierwszą” publiczność, a więc mniej lub bardziej przypadkowych gapiów, przechodniów. Narracja wystawy dotyczy procesu narastającego angażowania widza w artystyczne działania w przestrzeni publicznej w Polsce i śledzi przemiany dotyczące odbioru sztuki w sferze pozainstytucjonalnej: od pierwszej kontestującej i krytycznej oceny rzeczywistości przez artystów do późniejszych postaw empatii i zaangażowania.

Pierwszy panel sympozjum skupia się na ostatnich przedsięwzięciach w przestrzeni publicznej, badających współczesne strategie i stawiających pytania dotyczące celów artysty i kuratora. Konflikt, żądania jednorodności lub różnicy, siły i władzy w przestrzeni publicznej dziś służą jako punkt wyjścia dla wypowiedzi organizatorów ostatnich wydarzeń.

Drugi panel skupia się na pytaniach dotyczących dokumentacji i archiwizacji sztuki w przestrzeni publicznej. Jako, że wystawa składa się przede wszystkim z dokumentacji, napięcie pomiędzy nagrywaniem tego, co efemeryczne a chęcią zachowania, a także następującym retrospekcyjnym powrotem do ‘drugiej’,  instytucjonalnej publiczności są kluczowe.

PROGRAM:

13:00 – 13:30 – REJESTRACJA

13:30 – 14:00 Powitanie i wprowadzenie do wystawy – Małgorzata Miśniakiewicz (Courtauld Institute of Art) i Michał Bieniek (Royal College of Art)

SESJA 1: Czym jest publiczność w przestrzeni publicznej dzisiaj?

14:00 – 14:30 Joanna Erbel (Uniwesytet Warszawski): Sztuka publiczna i prawo do Miasta.
14:30 – 15:00 Kuba Szreder (Loughborough University): Sztuka publiczna jako sztuka grantów: o aparacie tworzenia projektów.
15:00 – 15:30 Karina Marusińska i Katarzyna Goleń (Łuhuu!): Aktywność-Pasywność: Prezentacja działań grupy Łuhuu!

15:30-16:00 Przerwa na kawę

SESJA 2: Na przestrzeni dekad: sztuka w przestrzeni publicznej i jej Dokumentacja
16:00 – 16:30 Sylwia Serafinowicz (Courtauld Institute of Art): Fotografowie, widzowie, twórcy znaczenia na plenerach w Osiekach.
16:30-17:00 Gavin Grindon (Kingston University): Socjalistyczny Surrealizm Pomarańczowej Alternatywy i kwestionowana spuścizna radykalnej awangardy.

17:00 – 18:00 Dyskusja panelowa.

18:30 – Wszyscy uczestnicy zaproszeni są na wernisaż wystawy „Aktywna Poezja” w Shoreditch Town Hall (380 Old Street, London, EC1V 9LT).