Wydawnictwa

Wstecz

KATALOG: Przegląd Sztuki SURVIVAL 20

wydawca katalogu | publisher of the catalogue: Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, 50-069 Wrocław
redakcja | editing: Michał Bieniek
autorzy i autorki tekstów | authors of texts: Michał Bieniek, Daniel Brożek, Anna Kołodziejczyk, Veronika Krülle Kotoučová, Zuzana Kupcová, Małgorzata Miśniakiewicz, Łukasz Moll, Ewa Pluta, Andrea Simon
korekta | proofreading: Anna Gądek
tłumaczenie | translation: Karol Waniek
projekt graficzny | design: Łukasz Paluch, AnoMalia art studio
fotografie | photographs: Małgorzata Kujda
katalog złożony krojem pisma | typeface used in the catalogue: Simplon © Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej 2022 978-83-960088-2-4

ZOBACZ KATALOG

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności