Wydawnictwa

Wstecz

KATALOG: Przegląd Sztuki SURVIVAL 19

dyrektor przeglądu | director of the review:
Michał Bieniek
kuratorzy i kuratorki | curators:
Michał Bieniek, Daniel Brożek, Anna Kołodziejczyk,
Małgorzata Miśniakiewicz, Ewa Pluta
kuratorka Sceny Wideo | Video Art Forum curator:
Małgorzata Miśniakiewicz
kurator Sceny Dźwiękowej | Sound Art Forum curator:
Daniel Brożek
kuratorzy Sekcji Studenckiej | Student Section curators:
prof. Wojciech Pukocz, Kasper Lecnim
tłumaczenie | translation:
Karol Waniek
korekta | proofreading:
Anna Gądek

projekty graficzne | graphic design:
Łukasz Paluch, AnoMalia art studio
dokumentacja wideo | video documentation:
Jacek Chamot
dokumentacja fotograficzna | photo documentation:
Małgorzata Kujda, Andrzej Sieńkowski
projekt mapy Przeglądu | design of the map of the Review:
Marcin Siehankiewicz

 

ZOBACZ KATALOG

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności