Wydawnictwa

Wstecz

KATALOG: Przegląd Sztuki SURVIVAL 18

wydawcy katalogu | publishers of the catalogue:
Art Transparent Fundacja
Sztuki Współczesnej
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2,
50-069 Wrocław
fundacja@arttransparent.org
www.arttransparent.org

Akademia Sztuk Pięknych im.
E. Gepperta we Wrocławiu
pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław
www.asp.wroc.pl

redakcja | editing:
Ewa Pluta
koordynacja | coordination:
Małgorzata Sobolewska
autorzy tekstów | authors of texts:
Michał Bieniek, Piotr Jakub Fereński, Ewa Pluta, Magda Heydel, Daniel Brożek, Małgorzata Miśniakiewicz, Anna Kołodziejczyk, Karolina Bieniek
korekta | proofreading:
Agnieszka Langer, Aleksandra Zoń
tłumaczenie | translation:
Karol Waniek
projekt graficzny | design:
Łukasz Paluch, AnoMalia art studio
fotografie | photographs:
Małgorzata Kujda, Jerzy Wypych
edycja zdjęć, przygotowanie
do druku | image editing, print
preparation:

Justyna Fedec

ZOBACZ KATALOG

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności