Wydawnictwa

Wstecz

KATALOG: Przegląd Sztuki SURVIVAL 17

wydawca katalogu
Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
Redakcja
Michał Bieniek
Autorzy tekstów
Ewa Pluta, Małgorzata Miśniakiewicz, Michał Bieniek
Korekta
Aleksandra Zoń
Tłumaczenie
Karol Waniek
Projekt graficzny
Łukasz Paluch, AnoMalia art studio
Fotografie
Małgorzata Kujda oraz Jerzy Wypych
Edycja zdjęć, przygotowanie do druku
Peter Kreibich
Katalog złożony krojem pisma
Meta Serif, Simplon
Druk
ARTiS Poligrafia s.c.
© Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej 2019
ISBN 978-83-940714-8-6
© Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu 2019
ISBN 978-83-66321-18-2
Nakład
500 egz.
Rok:
2019

Publikacja współfinansowana ze środków Gminy Wrocław oraz Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności