Wesprzyj Fundację Art Transparent

Przekazując 1 % podatku na rzecz Fundacji Art Transparent dołożysz się do organizacji licznych projektów kulturalnych, w tym również Przeglądu Sztuki SURVIVAL, i działań Fundacji na rzecz promocji sztuki współczesnej,

W ramach Przeglądu Sztuki SURVIVAL co roku produkujemy średnio 50 nowych prac artystycznych. Organizowaną w ramach Przeglądu wystawę odwiedza rokrocznie ok. 8 tysięcy osób!
Wstęp na nasze wydarzenia zawsze jest darmowy!
Ponadto bogaty materiał (zdjęcia, katalogi, teksty) ze wszystkich zrealizowanych dotychczas edycji SURVIVALU udostępniamy naszej publiczności za pośrednictwem archiwum online: http://archiwum.arttransparent.org

Wspierając nas dołączysz do grupy, której celem jest dokumentacja historii Wrocławia; miasta, które ulega szybkim, licznym i momentami nieodwracalnym już metamorfozom.

Fundacja działa także na rzecz lokalnego środowiska artystycznego wspierając twórczość zarówno młodych jak i uznanych wrocławskich artystów poprzez projekty wystawiennicze i badawcze organizowane w galerii Mieszkanie Gepperta.

Fundacja Art Transparent to także liczne projekty kulturalne o międzynarodowym i lokalnym zasięgu, jak m.in. “BAW! Baby Art Walk” oraz “SAW! Senior Art Walk” – cykliczne spacery dla rodziców z małymi dziećmi oraz seniorów po wystawach i najciekawszych wrocławskich instytucjach kulturalnych.

Działania Fundacji możesz wspierać przekazując nam 1% podatku i wpisując w swoją deklarację podatkową KRS 0000247340.

Lub przekazując nam darowiznę na konto: 24 2490 0005 0000 4600 2802 1548

Fundacja Art Transparent
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, 50-069 Wrocław
NIP 915-170-51-92
KRS 0000247340