100 000 książek dla Gwinei

Wrocławianie pomogą w nauce czytania i pisania uczniom z Konakry

23 kwietnia 2016 roku, w dniu, w którym Wrocław rozpoczął kadencję Światowej Stolicy Książki UNESCO 2016, prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz Zastępca Sekretarz Generalnej UNESCO Eric Falt, ogłosili, że Wrocław, we współpracy z UNESCO, przekaże następnej Światowej Stolicy Książki – stolicy Gwinei, Konakry 100 000 książek – elementarzy do nauki czytania.

Decyzja ta została podjęta z kilku powodów.

Gwinea jest krajem o jednym z najwyższych współczynników analfabetyzmu na świecie. To także kraj, którego mieszkańcy porozumiewają się w kilkunastu językach plemiennych, a oficjalnego języka państwowego, jedynego języka, w którym mogą się komunikować wszyscy mieszkańcy Gwinei, czyli języka francuskiego, dzieci nie poznają w domu, lecz uczą się dopiero w szkole. To wreszcie kraj, który do niedawna zmagał się z epidemią eboli, a wciąż zmaga się z traumą po tej tragedii. Decyzja o przyznaniu Konakry tytułu Światowej Stolicy Książki UNESCO była spowodowana i tym faktem, o czym informowała sekretarz generalna UNESCO Irina Bokova, mówiąc o próbie symbolicznego zdjęcia z Gwinei „klątwy eboli”.

Wrocław przekaże elementarze dzieciom z Gwinei w sposób systemowy, za pośrednictwem gwinejskiego Ministerstwa Edukacji i Walki z Analfabetyzmem. Mówimy o 100 000 egzemplarzy certyfikowanego francuskojęzycznego podręcznika dla pierwszoklasistów w Konakry. Klasyczny elementarz zostanie uzupełniony o kilkanaście polskich wierszy dla dzieci, przetłumaczonych na język francuski.

Oceniamy, że podręczniki te będą służyć przez kilka lat grupie co najmniej 500 000 pierwszoklasistów z Konakry.

Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone i sfinansowane dzięki wsparciu szeregu instytucji i sponsorów, począwszy od dotacji sponsorskich, indywidualnych i korporacyjnych, przez środki finansowe UNESCO i Gminy Wrocław.

Łączne koszty szacujemy na około 100.000 USD.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się do akcji. Wrocławianie i Polacy z pewnością wesprą tę inicjatywę.

Mamy także nadzieję, że wsparcia Światowej Stolicy Książki – Konakry udzielą uczestnicy Światowego Kongresu Bibliotekarzy, który w sierpniu tego roku zagości we Wrocławiu gromadząc kilka tysięcy osób z całego świata.

Zaangażowanie Wrocławia w pomoc dla Konakry doceniły i wspierają również, poza instytucjami rządowymi w Gwinei, tamtejsza Delegacja Unii Europejskiej, Ambasada Stanów Zjednoczonych, Wysoka Komisja Wielkiej Brytanii, Ambasada Królestwa Hiszpanii, Ambasada Egiptu, Ambasada Królestwa Belgii, Ambasady Niemiec i Francji.

23 kwietnia 2017 r. podczas przekazania Konakry tytułu Światowej Stolicy Książki UNESCO wraz z przechodnią rzeźbą-symbolem Światowych Stolic autorstwa Hevdy Ser, Artystki UNESCO na rzecz Pokoju (tradycja zapoczątkowana w zeszłym roku z inicjatywy miasta Wrocławia), prezydent Rafał Dutkiewicz wręczy prezydentowi Gwinei i gubernatorowi Konakry sygnalny egzemplarz elementarza. Książki trafią do Konakry jesienią, tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Ze względu na uruchomienie w Konakry nowej Biblioteki Narodowej i bardzo ograniczone zbiory, którymi dysponuje dotychczasowa niewielka placówka, Wrocław jako Światowa Stolica Książki UNESCO 2016 zaapeluje do mieszkańców miasta, mieszkańców miast zrzeszonych w Koalicji Miast Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, mieszkańców miasta partnerskiego Wrocławia – Lille oraz belgijskiego Mons – Europejskiej Stolicy Kultury 2015, a także, za pośrednictwem duszpasterstwa akademickiego, do studentów Paryża o przekazywanie na rzecz Konakry książek w języku francuskim, w celu stworzenia księgozbioru nowej Biblioteki Narodowej Gwinei.

Pracujemy również nad udostępnieniem polskiego programu do katalogowania zbiorów dla nowej biblioteki.

22 kwietnia 2017 r. w dniu zakończenia przez Wrocław kadencji Światowej Stolicy Książki UNESCO w Gwinei, podobnie jak w kilkudziesięciu innych miejscach w Europie i na świecie, zabrzmi Światowy Hymn Książki, który powstał we Wrocławiu. Pieśń, do słów wiersza Tadeusza Różewicza – „Włosek poety”, skomponował Jan Kanty Pawluśkiewicz. W Gwinei wykonanie to będzie miało charakter szczególny – wiersz zostanie przetłumaczony na kilkanaście języków plemiennych mieszkańców tego kraju i odśpiewany właściwie we wszystkich jego regionach.

Fundacja Art Transparent organizuje zbiórkę pieniędzy oraz zajmuje się organizacją projektu. Będzie także kontynuować badanie wrocławskich tropów w Konakry. Warto bowiem wiedzieć, że wybitny wrocławski rzeźbiarz Leon Podsiadły, wraz z bratem Feliksem, przez pięć lat w drugiej połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku odtwarzali system kształcenia w wolnej już Gwinei.

 

Harmonogram:

6.02 -15.04 – zbiórka pieniędzy i książek, zawarcie umów z partnerami oraz sponsorami

6.02 – 31.03 – przygotowanie i zawarcie umowy na podręcznik

6.02 – 31.03 – projekt okładki, tłumaczenie wierszy i pozyskanie praw, dodatkowe łamanie, przygotowanie do druku, druk egzemplarza sygnalnego

23.04 – symboliczne przekazanie tytułu i elementarza

23.04 – 15.08 – zlecenie produkcji, druk i dystrybucja

 

Darowizny można wpłacać na konto:

24 2490 0005 0000 4600 2802 1548