Spinacz 2008 Pokaz filmów członków Studenckiego Koła Naukowego Katedry Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu

20 czerwca 2008
„Spinacz 2008”
Pokaz filmów członków Studenckiego Koła Naukowego Katedry Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu
Spinacz’ 2008 jest prezentacją działań filmowych i multimedialnych młodych artystów-studentów Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, członków oraz sympatyków (entuzjastów nowych mediów) Studenckiego Koła Naukowego Katedry Sztuki Mediów. Prezentowane prace mają charakter wędrówek medialnych, w czasie których stykają się różne warstwy procesów technologicznych i obserwacje rzeczywistości realnych i umownych. Techniki filmowe i medialne, oprócz działań kierunkowych, są także narzędziami poszerzającymi możliwości warsztatowe – malarskie, graficzne… z ich klasyczną wysublimowaną estetyką. Autorzy badają możliwości wynikające z nakładania, miksowania, próbkowania nowych kodów narracyjnych, łączenia – “spinania” – różnych rejestratów i estetyk świata analogowego i cyfrowego. Szukają własnego języka nowych mediów, nowych kontekstów znaczeniowych, formułując czytelne autorskie komunikaty.

Ireneusz Olszewski

 

Jadwiga Słowińska
Jadwiga Słowińska

 

Katarzyna Wojdyła
Katarzyna Wojdyła

 

Piotr Zalewski "Po_z_a"
Piotr Zalewski “Po_z_a”