BAW! Baby Art Walk w Studio BWA Wrocław

zwiedzanie wystawy “Meerschmerz – może współdzielne. Echo opery”

Kolejny BAW przed nami! Tym razem pospacerujemy do Studio BWA Wrocław na wystawę “Meerschmerz – może współdzielne. Echo opery”.

„Baby Art Walk” stwarza możliwość dla młodych rodziców, którzy bardzo chcieliby wyjść z domów. To przestrzeń dla rodziców, którzy chcą wyrwać się z zaklętego kręgu dom-lekarz- spożywczak-apteka.

Zapraszamy na wspólne spacery z dziećmi (w chustach, czy wózkach) do wrocławskich instytucji kultury. Razem zwiedzimy wystawy, podyskutujemy o współczesnych problemach, a czasem po prostu pójdziemy na kawę i porozmawiamy o wesołym losie rodzica.

Fundacja ART TRANSPARENT zaprasza rodziców na spotkania ze sztuką współczesną. Oferuje oprowadzania kuratorskie, miłą i ciepłą atmosferę, wsparcie w przeniesieniu wózka (jeśli jest potrzebne) i rodzinno-kulturalne rozmowy przy kawie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie choć jednego małego dziecka (wózek, nosidełko) i chęć zapoznania się z najnowszymi wystawami w galeriach sztuki współczesnej.

15.03, środa, godz.13
Studio BWA Wrocław
ul. Ruska 46a/301

więcej o wystawie:
Meerschmerz to stan znużenia morzem wywołujący uczucie niepokoju i niezadowolenia z otaczającej nas materialnej rzeczywistości (z niemieckiego: Meer – „morze”, Schmerz – „ból”). Termin ten – ukuty w odniesieniu do niemieckiego romantyzmu oraz pragnienia zespolenia duchowych i materialnych aspektów ludzkiego doświadczania świata – opisuje psychoemocjonalny stan grupy delfinów żyjących w basenie Morza Śródziemnego, które to zwierzęta stały się bohaterami pracy Beaty Rojek.

Morski ból tych superinteligentnych stworzeń okazał się być spowodowany przez różne ludzkie podziały, które mają głębokie konsekwencje dla wspóldzielonego przez zwierzęta i ludzi ekosystemu. Język i kultura – oraz bariery wniesione na bazie ich struktur – wedle delfinów stały się głównym źródłem nieporozumień między ludźmi, prowadząc do różnych konfliktów w obrębie basenu Morza Śródziemnego. Już niegdyś próbowały one ostrzec ludzi, ale ich przesłanie nie zostało zrozumiane i zwierzęta opuściły Ziemię, co opisał Douglas Adams w swojej powieści sci-fi Cześć, i dzięki za ryby (1984). Tym razem delfiny zdecydowały się rozwiązać ten problem w inny sposób.

Instalacja multimedialna jest wynikiem wspólnego wysiłku Beaty Rojek i grupy jej przyjaciół, którzy wspólnie tworzą Gang Delfinów w celu ustanowienia niewerbalnego, egalitarnego multi-dialogu. Wywodzi się on z utopijnej koncepcji wyspy, pływającego “biennale” sztuki – neutralnej przestrzeni kreatywnej wymiany podróżującej od jednego brzegu do drugiego i symbolizującej most ponad podziałami: geograficznymi (3 kontynenty), politycznymi (obecnie 23 kraje), językowymi, kulturowymi, religijnymi itd. W opozycji do hierarchii, została ona określona przez delfiny mianem holarchii – to otwarty i samoorganizujący się system, który ewoluuje, a każdy jego element jest jednocześnie częścią i całością, umożliwiając komunikację poziomą i dowolne zmiany form. Utwory muzyczne, wiersze, rysunki i animacje tworzą gościnne środowisko dla przybyszów o różnym pochodzeniu. Projekt czerpie z bogatej śródziemnomorskiej kultury i historii, ukazując cel ucieczki z obu perspektyw – euro- i antropocentrycznej – i poszukiwanie na tej podstawienie nowej holistycznej narracji.

Wydarzenie jest częścią projektu Meerschmerz – może współdzielne, zapoczątkowanego przez Delfina Beatę Rojek i Gang Delfinów: Wojtka Furmaniaka, Patrycję Mastej, Izę Moczarną-Pasiek, Kamila Radka, Zośkę Reznik oraz Sonię Sobiech podczas pobytu w CSW HALLE 14 w Lipsku w ramach Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro.

Delfin Beata Rojek i Gang Delfinów: Florie Adda, Lucia Bricco, Wojtek Furmaniak, Małgorzata Goliszewska, Raúl Hott, Gabriela Kobus, Anna Lauenstein, Patrycja Mastej, Iza Moczarna-Pasiek, Lindsay Parkhowell, Kamil Radek, Zośka Reznik, Matteo Rovesciato, Sonia Sobiech + rosnąca liczba gości.

Kuratorka: Delfin Zofia Reznik
Współpraca: Michael Arzt, Krzysztof Bielaszka, Dominika Drozdowska, Karolina Micuła, Marzena Sadocha, Joanna Stembalska, Joulia Strauss