ARTIFAKE: ART INVADES FAKES

ARTIFAKE: ART INVADES PROPAGANDA to międzynarodowy projekt realizowany w Polsce, Ukrainie i Armenii dotyczący szerzącej się dezinformacji i propagandy.

 

ARTIFAKE (Art Invades Fake) to transregionalny projekt realizowany w Polsce, Ukrainie i Armenii, którego celem jest promowanie świadomego odbioru przekazów medialnych i krytycznego podejścia do dezinformacji i fake newsów badając propagandę poprzez sztukę w przestrzeni publicznej.

Post-prawda, fake news, dezinformacja i manipulacja medialna to tylko niektóre z określeń używanych do opisania tego, co w gruncie rzeczy jest propagandą – wprowadzającymi w błąd informacjami wykorzystywanymi do celów politycznych i kształtowania określonego światopoglądu. Dzięki cyfrowym technologiom propaganda i dezinformacja nabrały globalnego charakteru, lecz ich wpływ jest najbardziej zgubny we wrażliwych kontekstach i regionach – krajach objętych konfliktem lub z niego wychodzących.

Ukraina i Armenia, jako państwa w momencie przejściowym, zmierzają podobną drogą oraz poddane są bezpośredniemu ostrzałowi rosyjskiej propagandy skierowanej w postsowiecką mentalność i wspólną, rosyjskojęzyczną przestrzeń medialną. Polska dzieli z nimi historię tzw. bloku wschodniego i obawy związane nie tylko z ekspansją rosyjskich wpływów w regionie, ale także z nasilaniem autorytarnych tendencji. Bazując na tak nakreślonych wspólnych kontekstach, zwracamy się ku funkcjonującej w przestrzeni publicznej sztuce współczesnej jako istotnemu polu namysłu nad mechanizmami i zjawiskiem propagandy.

ARTIFAKE zaprasza artystów mieszkających w krajach organizacji partnerskich do podjęcia badań na temat zagadnienia propagandy (jej mechanizmów, narracji i konsekwencji) i konsumpcji informacji we współczesnym świecie. Program czerpie z doświadczeń organizacji partnerskich na polach zwalczania propagandy i społecznie zaangażowanej sztuki, dążąc do wypracowywania wspólnego, transnarodowego zrozumienia propagandy pośród zaproszonych artystek i artystów. Będą oni rozwijać koncepcje dzieł sztuki w przestrzeni publicznej traktujących o propagandzie i post-prawdzie, spośród których wybrane propozycje zostaną zrealizowana. 

Artystki i artyści chcący wziąć udział w kursie proszeni są o przesłanie zgłoszenia z dołączoną stroną internetową  (portfolio online) lub przesłanie portfolio w pliku PDF do 10MB na adres fundacja@arttransparent.org. Termin nadsyłania 18.02.2021r. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby posługujące się językiem angielskim.  10 uczestników zostanie wybranych przez fundację Art Transparent.

> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (ENG)

> OPEN CALL (ENG)

> REGULAMIN

 

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Program Kreatywna Europa

Gratulujemy polskim artystkom i artystom, którzy wezmą udział w międzynarodowym projekcie ARTIFAKE dotyczącym szerzącej się dezinformacji i propagandy.

> WYNIKI

Creative Workshop ARTIFAKE: Art Invades Propaganda

ARTIFAKE: Art Invades Propaganda is a project focusing on media literacy, exploring the notions of propaganda and fake news through contemporary art. The development of digital technologies and transformation of news consumption and production brought the spread of global misinformation, strengthened propaganda and the emergence of the era of post-truth. As the apparent irrelevance of accuracy and the incapacity to differentiate between the fact and fake complicate social dialogue, ARTIFAKE hopes to provide tools for countering such mechanisms.We invite artists to expand their knowledge about the propaganda mechanisms with focus on the post-soviet contexts and create works of art in the public space that respond to the matter.

The project consists of an online course held between 22-26 February and creation of works of art in public space. The artists chosen for this series of workshops will be invited to submit proposals, and the selected submissions will be granted financial and organisational support to realise it. Artifake is organised by Internews Ukraine in cooperation with Art Transparent foundation (Poland) and Association of Audio-Visual Reporters (Armenia) with support of “Creative Europe”, the program of European Union.

We invite artists to submit their application for participation in the 5 day long online course (up to 3hrs per day) consisting of webinars and discussion panels with leading experts in the field of media literacy, disinformation, propaganda and hybrid threats, as well as interactive sessions with leading cultural figures. There will be 10 participants selected from each partner’s country and the working languages are English and Russian. Only the artists selected to participate in the workshop will be able to propose a project of an artwork in the public space regarding propaganda and fake news, with up to EUR 5,000 allocated to its realisation.

The artists wishing to participate in the course are asked to submit a FORM along with their website or online portfolio, or send a portfolio in a PDF file up to 10MB to fundacja@arttransparent.org . The deadline for submitting it 18.02.2021. The 10 participants will be selected by the ArtTransparent foundation.