Konkurs na projekt okładki elementarza

Wrocław i Fundacja Art Transparent ogłaszają konkurs dla wrocławskich uczniów
na projekt okładki elementarza dla dzieci z Konakry w Gwinei.

Książki ufundowane przez wrocławian trafią do dzieci jesienią. Teraz trwa
zbiórka pieniędzy i projektowanie podręcznika do nauki czytania i pisania.

W Konkursie na projekt okładki udział mogą wziąć uczniowie wrocławskich
szkół podstawowych z klas IV-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie okładki w formie
plakatu związanego z tematyką konkursu (informacje o przedsięwzięciu „Sto
tysięcy elementarzy dla dzieci z Gwinei” umieszczone są na stronie
www.arttransparent.org).

Każdy z uczestników konkursu powinien przygotować plakat wykonany dowolną
techniką. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego
autorstwa uczestników. Do każdej pracy powinna być dołączona informacja
zawierająca następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa, szkoła,
dane kontaktowe, w przypadku osób niepełnoletnich zgoda opiekuna prawnego.

Konkurs rozpoczyna się dnia 20.02.2017 a kończy 10.03.2017 r. Prace i
zgłoszenia należy składać w sekretariacie Biura Współpracy z Zagranicą
Urzędu Miejskiego we Wrocławiu – Rynek, Sukiennice 9.

Nagrodami w konkursie są całodniowe rodzinne zaproszenia do wrocławskiego
Aquaparku.

Zwycięzcy zostaną wybrani w głosowaniu internatów na portalu www.wroclaw.pl.

23 kwietnia 2016 roku – w dniu, w którym Wrocław rozpoczął kadencję
Światowej Stolicy Książki UNESCO 2016 – Rafał Dutkiewicz prezydent
Wrocławia oraz Eric Falt Zastępca Sekretarz Generalnej UNESCO, ogłosili, że
Wrocław we współpracy z UNESCO przekaże następnej Światowej Stolicy Książki
– stolicy Gwinei, Konakry, 100 000 elementarzy do nauki czytania.

Gwinea jest krajem o jednym z najwyższych współczynników analfabetyzmu na
świecie. To kraj, którego mieszkańcy porozumiewają się w kilkunastu
językach plemiennych, a języka francuskiego – oficjalnego języka
państwowego, jedynego, w którym mogą się komunikować wszyscy mieszkańcy
Gwinei, dzieci nie poznają w domu, lecz uczą się dopiero w szkole. Gwinea
to wreszcie kraj, który do niedawna zmagał się z epidemią eboli, a wciąż
zmaga się z traumą po tej tragedii. Decyzja o przyznaniu Konakry tytułu
Światowej Stolicy Książki UNESCO była spowodowana także tym faktem, o czym
informowała Irina Bokova sekretarz generalna UNESCO, mówiąc o próbie
symbolicznego zdjęcia z Gwinei „klątwy eboli”.

Wrocław przekaże elementarze dzieciom z Gwinei w sposób systemowy, za
pośrednictwem gwinejskiego Ministerstwa Edukacji i Walki z Analfabetyzmem.
Mówimy o 100 000 egzemplarzy certyfikowanego francuskojęzycznego
podręcznika dla pierwszoklasistów w Konakry. Klasyczny elementarz zostanie
uzupełniony o kilkanaście polskich wierszy dla dzieci, przetłumaczonych na
język francuski. Oceniamy, że podręczniki te będą służyć przez kilka lat
grupie co najmniej 500 000 pierwszoklasistów z Konakry.

Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone i sfinansowane dzięki wsparciu
szeregu instytucji i sponsorów, począwszy od dotacji sponsorskich,
indywidualnych i korporacyjnych, przez środki finansowe UNESCO i Gminy
Wrocław.

Łączne koszty szacujemy na około 100 000 dolarów.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się do akcji.
Wrocławianie i Polacy z pewnością wesprą tę inicjatywę.

23 kwietnia 2017 r. podczas przekazania Konakry tytułu Światowej Stolicy
Książki UNESCO wraz z przechodnią rzeźbą-symbolem Światowych Stolic
autorstwa Hedvy Ser, Artystki UNESCO na rzecz Pokoju (tradycja
zapoczątkowana w zeszłym roku z inicjatywy Wrocławia), Rafał Dutkiewicz
wręczy prezydentowi Gwinei i gubernatorowi Konakry sygnalny egzemplarz
elementarza. Książki trafią do Konakry jesienią, tuż przed rozpoczęciem
nowego roku szkolnego.

* Dane do przesyłania darowizn na cele projektu “Książki dla Gwinei”:*

Fundacja Art Transparent
ul. Czereśniowa 10
55-140 Żmigród

NIP 915-170-51-92
KRS 0000247340

Alior Bank
Konto: *24 2490 0005 0000 4600 2802 1548*

*​*

* REGULAMIN KONKURSU OKŁADKI ELEMENTARZA DLA DZIECI Z GWINEI*

§ 1

Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez Fundację Art Transparent, zarejestrowaną w
Żmigrodzie przy ul. Czereśniowej 10.

§ 2

Cel konkursu

Przedstawienie Wrocławia, jako miasta wielokulturowego na plakacie, który
stanie się elementem okładki elementarza dla dzieci z Gwinei.

§ 3

Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie
gminy Wrocław.

§ 4

Prace konkursowe

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu
związanego z tematyką konkursu (informacje o przedsięwzięciu „Sto tysięcy
elementarzy dla dzieci z Gwinei umieszczone są na stronie
www.arttransparent.org).
2. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką.
3. Autor projektu sam decyduje o treści umieszczonej na plakacie.
4. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego
autorstwa uczestników.
5. Do każdej pracy powinna być dołączona informacja zawierająca
następujące dane:
6. tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa, szkoła, dane kontaktowe, w
przypadku osób niepełnoletnich zgoda opiekuna prawnego.

7. Konkurs rozpoczyna się dnia 20.02.2017 a kończy 10.03.2017 r.
8. Prace i zgłoszenia należy składać w sekretariacie Biura
Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego we Wrocławiu – Rynek,Sukiennice 9,
pok. nr 1 do 10.03.2017 do godz.12.00

§ *5*

Przebieg konkursu

1. Zwycięska praca zostanie wybrana w drodze internetowego
głosowania na portalu *www.wroclaw.pl* <http://www.wroclaw.pl>. Prezentacja
prac rozpocznie się 11.03.2017 o godz.10.00. Głosowanie zakończy się
14.03.2017 o godz. 00.00.
2. Nagrody zostaną przyznane za zajęcie I, II i III miejsca. O
miejscu decyduje liczba głosów oddana przez internautów.
I nagroda – 5 całodziennych karnetów rodzinnych do wykorzystania w ciągu
roku w Aquaparku we Wrocławiu.
II nagroda – 3 całodzienne karnety rodzinne do wykorzystania w ciągu roku
w Aquaparku we Wrocławiu.
III nagroda – 1 całodzienny karnet rodzinny do wykorzystania w ciągu roku w
Aquaparku we Wrocławiu.
5. O dacie uroczystego wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zostaną
poinformowani po zakończeniu konkursu.

§ 6

Prawa autorskie

1. Autor lub jego opiekun prawny, zgłaszając swoją pracę do
konkursu, udziela Organizatorowi nieograniczonej licencji na użycie za
pomocą różnych nośników, na wszystkich polach eksploatacji, prezentację i
promocję pracy w ramach prowadzonego przez Fundację przedsięwzięcia „Sto
tysięcy elementarzy dla dzieci z Gwinei” oraz na umieszczenie jej
nieodpłatnie na okładce elementarza oraz w materiałach filmowych i
fotograficznych dokumentujących przedsięwzięcie.
2. Autorzy zachowują prawa autorskie i materialne do prezentowanych
prac, a po zakończeniu konkursu mają prawo do ich odebrania. Prace
artystyczne nie stają się własnością organizatora, lecz po upływie terminu
określonego w umowie Organizator ma prawo pozbyć się nieodebranych prac.
3. Autor lub jego opiekun, zgłaszając pracę do konkursu, gwarantuje,
że nie posiada ona wad prawnych oraz przyjmuje na siebie wszelkie
ewentualne roszczenia osób trzecich.

§ 7

Uwagi końcowe

1. Przesłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją
powyższego regulaminu.
2. Poprzez zgłoszenie do konkursu autorzy lub ich opiekunowie
prawni, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Fundację dla celów konkursu oraz organizacji przedsięwzięcia, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)